Plánované akce

Jarní pobyt na Ptýrově je zrušen!

Hiporehabilitační pobyt na Ptýrově jsme nuceni zrušit.

Všem přejeme plné zdraví, energii a naději na svobodné zítřky.

Benefiční večer v Malostranské besedě!

Přijďte si s námi užít veselý večer a podpořit hipoterapii!

Těšíme se na Vás!

Fons Caballinus
je bájný pramen, považovaný za zdroj inspirace.
Podle legendy vznikl úderem Pegasova kopyta o zem.

 

Jsme členy:

Aktivity s využitím koní

Od roku 2011 se naše sdružení začalo věnovat i jiné oblasti hiporehabilitace, a to Aktivitám s využitím koní (AVK). Jedná se o výchovnou a pedagogickou oblast, kdy hlavním cílem je přiblížení k přírodě, pobyt na čerstvém (mimopražském) vzduchu, zlepšení vztahu ke zvířatům a naučení se pravidelné péče o ně. AVK jsou zaměřeny na široké spektrum cílových skupin, které zahrnují jak osoby se zdravotním znevýhodněním, tak osoby se specifickými potřebami. V našem sdružení je program zatím nejčastěji využíván dětmi z mateřských školek, tzn. probíhá skupinově. Setkají se s ním ovšem i klienti na hiporehabilitačních pobytech.

Náplň AVK:

Skupinová terapie probíhá na jízdárně Hole, kde provozujeme i ambulantní hipoterapii. Pro děti máme připravený 2 hodinový program. V první části se jedná o práci ve stáji, zejména čištění koně, občas i ukázky práce s koněm ze země i ze sedla, lonžování apod. Děti mají možnost nahlédnout do stájí, podívat se, co koníci umí a jak se o ně trenérky starají, jak je cvičí; event. si samy vyzkoušet, jak o koně pečovat. Koně jsou speciálně vycvičeni pro hiporehabilitaci, takže je možné "terapii ve stáji" přizpůsobit i pro menší děti. Poté se přechází do "restaurace", která je přímo na jízdárně a je zde pro děti připraven čaj. Po domluvě by bylo možné zajistit i svačinu, zatím si však ve většině případů děti vozí jídlo vlastní ze školky. Po svačině následuje samotné ježdění. Jezdíme na koních speciálně vycvičených pro hipoterapii (na dečce s madly), kdy je přítomen vždy vodič a fyzioterapeut, tzn. jedná se o klasickou hipoterapeutickou lekci (10-15minut / dítě). Ježdění vychází cca na hodinu, během které se děti vystřídají. Při nepřízni počasí máme k dispozici krytou halu.

Informace:

Cena je stanovena paušálně - 2000 Kč. Většinou nás navštěvuje 8 - 10 dětí, mezi které se cena rozpočítává.
Intenzita návštěv je individuální, zatím je nejpreferovanější 1x týdně dopoledne.
Dopravu naše sdružení zatím nezajišťuje. V případě zájmu je možné zajistit canisterapii či arteterapii.
Pro další informace či domluvu ohledně spolupráce nás kontaktujte na caballinus@caballinus.cz

Partneři

 

    finanční částku
můžete poslat na č.ú.:
234380325/0300