Plánované akce

Stěhování ambulantního provozu!

Najdete nás na adrese Dolnočernošická 442, Lipence Praha 5.

Jarní pobyt na Ptýrově je zrušen!

Hiporehabilitační pobyt na Ptýrově jsme nuceni zrušit.

Všem přejeme plné zdraví, energii a naději na svobodné zítřky.

Benefiční večer v Malostranské besedě!

Přijďte si s námi užít veselý večer a podpořit hipoterapii!

Těšíme se na Vás!

Fons Caballinus
je bájný pramen, považovaný za zdroj inspirace.
Podle legendy vznikl úderem Pegasova kopyta o zem.

 

Jsme členy:

Často kladené otázky

Pokud chci se svým dítětem chodit na hipoterapii, je nutné potvrzení či doporučení lékaře?

Vzhledem k tomu, že hipoterapii nehradí žádná zdravotní pojišťovna, tak je doporučení lékařem pouze formální záležitostí. Pokud budete přijati k terapii v občanském sdružení Caballinus, tak obdržíte pro Vašeho lékaře formulář s informacemi o hipoterapii s žádostí o doporučení terapie. Ošetřující lékař Vašeho dítěte by tak měl upozornit na závažné kontraindikace pro hipoterapii.

 

Hradí hipoterapii zdravotní pojišťovna?

Hipoterapie, leč patří do jedné z forem fyzioterapie, tak není stále do sazebníku zdravotních pojišťoven zařazena. S přibývající objektivizací pozitivních účinků hipoterapie na různé druhy fyzických, ale i psychických obtíží, její šance s vyjednáváním se zdravotními pojišťovnami stoupá.

 

Je nutné, aby děti při hipoterapii měly helmu?

Z bezpečnostních důvodů se používání helmy doporučuje.

Ochranná přilba však není vhodná v případě, že se jedná o děti v raném věku a s nedostatečným držením hlavy. Fyzioterapeut může doporučit nepoužít helmu i u dětí, které již samostatně sedí a to z důvodu negativního vlivu na ideální postavení krční páteře a celkového vzpřímení.

 

Po jak dlouhé době můžu při hipoterapii očekávat u svého dítěte zlepšení motorického vývoje?

Zlepšení je velice individuální a závisí na míře opoždění a rozsahu centrální koordinační poruchy. Stejně jako jiné formy rehabilitace (reflexní terapie dle Vojty, metoda Bobath koncept, kraniosakrální terapie aj.), je i u hipoterapie rozhodující, kdy byla zahájena a jak často byla či je prováděna.

 

Zhruba 4 roky cvičím se synem Vojtovu metodu. Není už na hipoterapii pozdě?

Rozhodně ne, hipoterapie je vhodný doplněk do komplexní rehabilitační péče. Kromě bohaté pohybové stimulace přináší i velmi pozitivní efekt na psychiku dítěte, ale i celé rodiny. Základem hipoterapie je především výjimečný pohyb koně, který nám v kroku nabízí balanční plochu, přes kterou přijímá dítě téměř identické impulsy jako při lidské chůzi. V různých polohách podle věku dítěte je stimulováno držení těla, které vždy předchází lokomočnímu pohybu (př. bez aktivní polohy na čtyřech není možné lezení, stejně tak bez vzpřímení těla není možná chůze).

 

Jak důležité jsou pro dítě intenzivní pobyty, které nabízíte? Co při nich máme čekat?

Z naší zkušenosti, ale zároveň i z analogie jiných prováděných metod fyzioterapie jasně vyplývá, že četnost terapie je přímo úměrná pozitivnímu efektu (zlepšení). Na hiporehabilitačních pobytech je hipoterapie zařazena dvakrát denně. Ze studií vyplývá, že efekt terapie není jenom bezprostředně po pobytu, ale že nastupuje až během 2-3 týdnů po skončení intenzivní hipoterapie. Rodiče popisují nejvíce zlepšení v pohybových schopnostech, ve stabilitě stoje a chůze, jemné motoriky, řeči a v neposlední řadě v emočním naladění.

Kolektiv dalších dětí, ale i osudy ostatních rodin, mohou pomoci s vyrovnáním se se situací a hlavně s nabytím informací. Během pobytů dále probíhají fyzioterapeutické konzultace, odborné přednášky, snažíme se nabídnout logopedické a psychologické konzultace.

Partneři

 

    finanční částku
můžete poslat na č.ú.:
234380325/0300