Plánované akce

Jarní pobyt na Ptýrově je zrušen!

Hiporehabilitační pobyt na Ptýrově jsme nuceni zrušit.

Všem přejeme plné zdraví, energii a naději na svobodné zítřky.

Benefiční večer v Malostranské besedě!

Přijďte si s námi užít veselý večer a podpořit hipoterapii!

Těšíme se na Vás!

Fons Caballinus
je bájný pramen, považovaný za zdroj inspirace.
Podle legendy vznikl úderem Pegasova kopyta o zem.

 

Jsme členy:

Co vám nabízíme

  • Spolupráce či partnerství na připravovaných projektech
  • Jedinečná prezentace vaší firmy prostřednictvím koní a dále na našich propagačních materiálech, jako jsou letáky, brožury, tiskové materiály a DVD prezentace sdružení
  • Prezentace loga na www.caballinus.cz s odkazem na stránky vaší společnosti
  • Zveřejnění vašeho loga na veletrzích a odborných akcích typů „Kůň roku“, dostihové dny, kongresy a konference
  • Zobrazení loga na jednotném oblečení terapeutů, pomůckách koní a přepravníku na koně

Partneři

 

    finanční částku
můžete poslat na č.ú.:
234380325/0300