Plánované akce

Stěhování ambulantního provozu!

Najdete nás na adrese Dolnočernošická 442, Lipence Praha 5.

Jarní pobyt na Ptýrově je zrušen!

Hiporehabilitační pobyt na Ptýrově jsme nuceni zrušit.

Všem přejeme plné zdraví, energii a naději na svobodné zítřky.

Benefiční večer v Malostranské besedě!

Přijďte si s námi užít veselý večer a podpořit hipoterapii!

Těšíme se na Vás!

Fons Caballinus
je bájný pramen, považovaný za zdroj inspirace.
Podle legendy vznikl úderem Pegasova kopyta o zem.

 

Jsme členy:

Fyzioterapie

Abychom mohli stanovit terapeutický plán hipoterapie, je vždy nutné vstupní kineziologické vyšetření dítěte. Při vstupním kineziologickém vyšetření hodnotíme triádu: posturální aktivita, posturální reaktibilita a primitivní reflexologie. Tato triáda vychází z předpokladu, že paralelně se zráním CNS a působením gravitace se dítě učí novým motorickým dovednostem, které v konečné fázi vedou k bipedální lokomoci. Vertikalizace je přitom předprogramována, geneticky determinovaná.

Posturální aktivita nám zhodnotí spontánní motorický projev dítěte. Posturální reaktibilita obsahuje 7 polohových reakcí, kdy při náhlé pasivní změně polohy těla odečítáme motorickou odpověď. Tyto reakce určují stupeň zralosti CNS a odhalují kvalitu pohybového vývoje. Primitivní reflexologie nám především umožní sledovat „dynamiku“ vývoje.

Diagnostika na podkladě výše zmíněného kineziologického rozboru má veliký význam - ať již v časném odhalení strukturálního poškození (nefyziologického zrání) CNS, či jako prevence v následném možném vzniku funkčních poruch v průběhu vývoje dítěte.

Mimo vstupní vyšetření (nutné k provádění hipoterapie) zároveň nabízíme fyzioterapeutické konzultace či konzulatce o vhodnosti kombinace různých metod, dle individuálního stavu a potřeb dítěte.

Partneři

 

    finanční částku
můžete poslat na č.ú.:
234380325/0300