Plánované akce

Stěhování ambulantního provozu!

Najdete nás na adrese Dolnočernošická 442, Lipence Praha 5.

Jarní pobyt na Ptýrově je zrušen!

Hiporehabilitační pobyt na Ptýrově jsme nuceni zrušit.

Všem přejeme plné zdraví, energii a naději na svobodné zítřky.

Benefiční večer v Malostranské besedě!

Přijďte si s námi užít veselý večer a podpořit hipoterapii!

Těšíme se na Vás!

Fons Caballinus
je bájný pramen, považovaný za zdroj inspirace.
Podle legendy vznikl úderem Pegasova kopyta o zem.

 

Jsme členy:

Indikace a kontraindikace k hipoterapii

Indikace k hipoterapii

Oblast neurologie:

 • opožděný psychomotorický vývoj, centrální koordinační poruchy, dětská mozková obrna, centrální a periferní parézy, mozkomíšní skleróza, metabolické a zánětlivé poškození nervového systému, kombinované vady, myopatie
 • obecně – stavy s poruchami svalového napětí (hypotonie, hypertonie – spasticita), poruchy rovnováhy, koordinace, chůze, sedu, aktivního držení trupu a hlavy, řeči a úchopu

Oblast ortopedie:

 • prevence vzniku skolióz, svalové dysbalance, skoliózy, postraumatické stavy, vertebrogenní problematika

Oblast psychiatrie:

 • poruchy učení, autistické syndromy, lehké mozkové dysfunkce, psychózy, schizofrenie

Oblast interní medicíny:

 • kardiovaskulární onemocnění, juvenilní hypertenze, respirační onemocnění (astma bronchiale, chronická bronchitida), gastroezofagální reflux, obstipace, obezita)

Oblast gynekologie:

 • dysmenorea, slabost pánevního dna a funkční sterility

 

Kontraindikace k hipoterapii

 • akutní stavy (horečnaté, zánětlivé, onkologické)
 • dekompenzované stavy
 • negativní reakce a zhoršení stavu po první hipoterapii
 • nepřekonatelný strach z koně
 • alergie na koňskou srst, hřívu a prostředí, kde se hipoterapie provádí
 • specifické pro dané oblasti
 • nekvalifikovaný hipoterapeutický tým 

Partneři

 

    finanční částku
můžete poslat na č.ú.:
234380325/0300