Fons Caballinus
je bájný pramen, považovaný za zdroj inspirace.
Podle legendy vznikl úderem Pegasova kopyta o zem.

 

Jsme členy:

Poslání a cíle

Naším cílem je pomocí hiporehabilitace a dalších léčebných metod v rámci komplexní rehabilitace dlouhodobě pomáhat nejen dětem, ale celkově zlepšovat kvalitu života i jejich rodin. Naší snahou však není, aby hipoterapie pouze zpříjemnila a doplnila léčbu. Chceme, aby se stala i právoplatnou metodou fyzioterapie.

 

Mezi naše další cíle patří:

  • zvýšení kapacity ambulance a zlepšení dostupnosti terapie v okolí Prahy
  • ​rozšíření kapacity intenzivních pobytů, abychom mohli vyhovět většímu množství klientů
  • rozšíření profesionálního týmu (fyzioterapeuti, trenéři koní, asistenti terapeutů a nákup nových koní pro výcvik)
  • obnova a nákup nových speciálních pomůcek a potřeb pro hipoterapii (vybavení pro koně, rampa pro nasedání, pomůcky pro polohování dětí)
  • rozšíření působnosti do krajů
  • propagace hiporehabilitace mezi laickou i odbornou veřejností

Partneři

 

    finanční částku
můžete poslat na č.ú.:
234380325/0300