Plánované akce

Stěhování ambulantního provozu!

Najdete nás na adrese Dolnočernošická 442, Lipence Praha 5.

Jarní pobyt na Ptýrově je zrušen!

Hiporehabilitační pobyt na Ptýrově jsme nuceni zrušit.

Všem přejeme plné zdraví, energii a naději na svobodné zítřky.

Benefiční večer v Malostranské besedě!

Přijďte si s námi užít veselý večer a podpořit hipoterapii!

Těšíme se na Vás!

Fons Caballinus
je bájný pramen, považovaný za zdroj inspirace.
Podle legendy vznikl úderem Pegasova kopyta o zem.

 

Jsme členy:

Poslání a cíle

Naším cílem je pomocí hiporehabilitace a dalších léčebných metod v rámci komplexní rehabilitace dlouhodobě pomáhat nejen dětem, ale celkově zlepšovat kvalitu života i jejich rodin. Naší snahou však není, aby hipoterapie pouze zpříjemnila a doplnila léčbu. Chceme, aby se stala i právoplatnou metodou fyzioterapie.

 

Mezi naše další cíle patří:

  • zvýšení kapacity ambulance a zlepšení dostupnosti terapie v okolí Prahy
  • ​rozšíření kapacity intenzivních pobytů, abychom mohli vyhovět většímu množství klientů
  • rozšíření profesionálního týmu (fyzioterapeuti, trenéři koní, asistenti terapeutů a nákup nových koní pro výcvik)
  • obnova a nákup nových speciálních pomůcek a potřeb pro hipoterapii (vybavení pro koně, rampa pro nasedání, pomůcky pro polohování dětí)
  • rozšíření působnosti do krajů
  • propagace hiporehabilitace mezi laickou i odbornou veřejností

Partneři

 

    finanční částku
můžete poslat na č.ú.:
234380325/0300