Proběhlé akce

Stěhování ambulantního provozu!

Najdete nás na adrese Dolnočernošická 442, Lipence Praha 5.

2.pobyt 2020 Strážné

2.hiporehabilitační pobyt je úspěšně za námi.

1.pobyt 2020 Strážné

Je za námi první letošní letní hiporehabilitační pobyt 2020.

Fons Caballinus
je bájný pramen, považovaný za zdroj inspirace.
Podle legendy vznikl úderem Pegasova kopyta o zem.

 

Jsme členy:

Výzva - Caballinus v novém

https://www.darujme.cz/projekt/1203709

 
Vážení a milí dárci, přátelé a příznivci naší činnosti,
díky Vašemu empatickému přístupu, nezištnosti a velkorysosti jsme po jarních omezeních nemuseli zastavovat či zužovat činnost, což nám umožnilo naplno realizovat naplánované aktivity a věnovat se našim klientům.
Tímto děkujeme za Vaší přízeň a podporu naší organizace. Velmi si ji vážíme.
Situace se opakuje i na podzim a opětovně nás jako neziskovou organizaci nepříznivá epidemiologická situace ekonomicky ohrožuje. Jsme opět v  stop stav provozu.
Prosím podívejte se na naši aktuální výzvu a foukněte nám další vítr do plachet. https://www.darujme.cz/projekt/1203709

 

 

Vítejte na stránkách zapsaného spolku Caballinus

  • Hlavní činností spolku je provozování hipoterapie, tj. léčebná metoda pomáhající po fyzické i psychické stránce znevýhodněným dětem, jejímž hlavním stimulem a rehabilitačním  prvkem je pohyb koně, resp. jeho hřbetu v kroku, jež je velmi podobný lidské chůzi. Tuto službu poskytujeme celoročně, a to buď ambulantně nebo formou intenzivních pobytů.
  • Nabízíme dětským klientům (již od 2 měsíců věku) a jejich rodinám komplexní péči v oblasti motorické, psychické a sociální (hipoterapie, fyzioterapie, aktivity s využitím koní, canisterapie, psycholog. konzultace, výtvarné aktivity atd.).
  • Cílem je ovlivnění psychomotorického vývoje dítěte tak, že je schopno maximálně využít motorických dovedností v rámci svého postižení. Tím se zvyšuje jeho integrace mezi zdravé děti. 
  • Dalším cílem je rozšíření informovanosti laické i odborné veřejnosti o možnostech využití hipoterapie při léčbě (dětská mozková obrna, centrální koordinační poruchy, Downův syndrom atd.) 

Děkujeme všem, kteří náš spolek a jeho aktivity podporují.
Jenom s Vámi můžeme naše poslání plnit.

Partneři

 

    finanční částku
můžete poslat na č.ú.:
234380325/0300