Jak se k nám dostanete

Přijet k nám můžete autem i městskou hromadnou dopravou.

Více

Co potřebujete vědět

Jak u nás hipoterapie probíhá a čemu pomáhá.

Více

Jak se přihlásit

Jak se přihlásit do našich hiporehabilitačních programů naleznete zde.

Více

Náš tým

Aktuality

NAŠE AKTIVITY

Raná péče

Poskytujeme ranou péči v Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) u dětí již od věku 2 měsíců. Máme speciálně vycvičený tým i koně vhodné pro tuto činnost.

Ambulantní hipoterapie

V každém měsíci nabízíme 2 intenzivní týdny s kapacitou 18 terapií/den. Klienti mají možnost se přihlásit na konkrétní týden a v rámci tohoto týdne absolvovat hipoterapii 1x nebo 2x denně od pondělí do pátku.

Více

Intenzivní pobyty

V letních měsících pořádáme intenzivní hiporehabilitační pobyty v Krkonoších. Lekce hipoterapie jsou zařazeny 2x denně, pro děti jsou přichystány na každý den tvořivé a hudební aktivity, konzultace fyzioterapeuta, canisterapie a další aktivity pro celou rodinu.

Více

 

Dotyková terapie

Dotyková hipoterapie pomáhá nemocným především po psychické stránce. V Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze poskytujeme tuto službu především pacientům na oddělení paliativní péče a na oddělení ošetřovatelské péče. Vzhledem k délce hospitalizace na obou odděleních pomáháme pacientům zpříjemnit pobyt mimo jiné právě dotykovou hipoterapií.

Více

Vzdělávání

Máme tým lidí, který se neustále vzdělává ve svém oboru. Máme vyškolené fyzioterapeuty, ergoterapeuty, trenéry koní s platnou licencí ČJF a absolventy zoorehabilitačních oborů a asistenčních aktivit.

Více

Aktivity s koňmi

HPSP – Hiporehabilitace v pedagogice a sociální praxi ( dříve Aktivity s využitím koní) je výchovná a pedagogická oblast, kdy hlavním cílem je přiblížení k přírodě, pobyt na čerstvém vzduchu, zlepšení vztahu ke zvířatům a naučení se pravidelné péče o ně.  HPSP je zaměřena na široké spektrum cílových skupin, které zahrnují jak osoby se zdravotním znevýhodněním, tak osoby se specifickými potřebami.

Více

 

Naši partneři