HPSP (Aktivity s využitím koní)

Od roku 2011 se naše sdružení začalo věnovat i jiné oblasti hiporehabilitace, a to Hiporehabilitaci v pedagogice a sociální praxi – HPSP ( dříve Aktivity s využitím koní). Jedná se o výchovnou a pedagogickou oblast, kdy hlavním cílem je přiblížení k přírodě, pobyt na čerstvém (mimopražském) vzduchu, zlepšení vztahu ke zvířatům a naučení se pravidelné péče o ně. HPSP je zaměřena na široké spektrum cílových skupin, které zahrnují jak osoby se zdravotním znevýhodněním, tak osoby se specifickými potřebami.  Naši klienti se s HPSP setkají na hiporehabilitačních pobytech v Krkonoších.