Indikace a kontraindikace HTFE

Indikace k HTFE

Oblast neurologie

 • opožděný psychomotorický vývoj, centrální koordinační poruchy, dětská mozková obrna, centrální a periferní parézy, mozkomíšní skleróza, metabolické a zánětlivé poškození nervového systému, kombinované vady, myopatie
 • obecně – stavy s poruchami svalového napětí (hypotonie, hypertonie – spasticita), poruchy rovnováhy, koordinace, chůze, sedu, aktivního držení trupu a hlavy, řeči a úchopu

Oblast ortopedie

 • prevence vzniku skolióz, svalové dysbalance, skoliózy, postraumatické stavy, vertebrogenní problematika

Oblast psychiatrie

  • poruchy učení, autistické syndromy, lehké mozkové dysfunkce, psychózy, schizofrenie

Oblast interní medicíny

 • kardiovaskulární onemocnění, juvenilní hypertenze, respirační onemocnění (astma bronchiale, chronická bronchitida), gastroezofagální reflux, obstipace, obezita)

Oblast gynekologie

 • dysmenorea, slabost pánevního dna a funkční sterility

Kontraindikace k HTFE

 • akutní stavy (horečnaté, zánětlivé, onkologické)
 • dekompenzované stavy
 • negativní reakce a zhoršení stavu po první hipoterapii
 • nepřekonatelný strach z koně
 • alergie na koňskou srst, hřívu a prostředí, kde se hipoterapie provádí
 • specifické pro dané oblasti
 • nekvalifikovaný hipoterapeutický tým