Canisterapie

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt člověka se psem. Je jednou ze složek zooterapie, která se provádí i s jinými zvířaty (př.kočky, králíci). Canisterapie probíhá pod vedením a dohledem canisterapeuta – buď skupinově nebo individuálně, podle potřeb konkrétního klienta. Nejčastěji se využívá u tělesně postižených osob, u autistů, v domovech pro seniory nebo pro mentálně postižené. Klienti nejsou nijak limitování věkem, canisterapii může využít jak kojenec, tak starý člověk.

 

V čem je canisterapie prospěšná:

  • rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, přispívá k uvolňování spasmů
  • vybízí k pohybu, zlepšuje orientaci v prostoru a čase
  • podněcuje verbální i neverbální komunikaci, podporuje fantazii
  • rozvíjí sociální cítění (začlenění do kolektivu, navazování kontaktu)
  • má velký vliv na psychiku, přispívá k duševní rovnováze, ke zlepšení koncentrace a pozornosti, motivuje
  • zajišťuje pocit ochrany, jistoty, pes je kamarádem, důvěrníkem, ochráncem

Ve sdružení Caballinus nabízíme canisterapii v rámci hiporehabilitačních pobytů v Krkonoších.