Ergoterapie

Hlavním terapeutickým prostředkem v ergoterapii u dětí je hra. Našim cílem je rozvoj a dosažení optimálních funkcí v oblastech zpracování smyslových vjemů, motorických dovedností, vizuální percepce, kognitivních a psychosociálních funkcí. Hra pomáhá dětem rozvíjet emoce a důvěru v sebe samo. Ergoterapie je součástí letních pobytů v Krkonoších.