Kontaktní terapie

Kontaktní hipoterapie pomáhá nemocným především po psychické stránce.

Od roku 2020 v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze poskytujeme tuto službu především pacientům na oddělení paliativní péče a na oddělení ošetřovatelské péče. Vzhledem k délce hospitalizace na obou odděleních pomáháme pacientům zpříjemnit pobyt mimo jiné právě dotykovou hipoterapií.  Od roku 2022 jezdíme také do Nemocnice Hořovice na Oddělení dlouhodobé a intenzivní ošetřovatelské péče pro děti.