Pravidla bezpečnosti

  • Vstupovat do stájí, výběhů a jiných prostorů vyhrazených zvířatům smějí jen oprávněné osoby, ostatní pouze se svolením nebo v doprovodu, neboť hrozí nebezpečí úrazu. Ve stájích je nutné zachovávat klid, neběhat, nehlučet, udržovat čistotu a pořádek. Koně je zakázáno hladit a krmit bez souhlasu majitele, příp. pracovníka o.s..

  • Klienti by měli být oblečeni do pokud možno přiléhavého oděvu, nevhodné jsou klouzavé materiály (šusťákové kalhoty, bundy…). Lze jezdit bez obuvi, kterou dítě odloží těsně před terapeutickou jednotkou. Je vhodné obuv nahradit silnou ponožkou kvůli tepelnému komfortu. Nevhodné jsou pevné šněrovací boty (předpokládáme reakci na terapii v oblasti nohou, pevná obuv toto neumožní či komplikuje). Pozor na holínky, při sedu na koni padají dětem z nohou. Rodiče, kteří chtějí v průběhu terapie jít vedle koně, musí mít pevnou sportovní obuv, nevhodné jsou sandály a pantofle. Doporučená je bezpečnostní jezdecká helma (k zapůjčení).

  • U nástupní rampy klient počká na příchod koně. Nasedne nebo sesedne až po pokynu vodiče/fyzioterapeuta/asistenta, až když je kůň přistaven co nejblíže k rampě a v klidu stojí. V okolí nástupní rampy a na ní smí být pouze klient a jeho doprovod.
  • U nasedací rampy a kolem ní je žádoucí mít děti trvale pod dozorem, aby nedošlo k úrazu. Zároveň Vás žádáme, abyste dohlédli na aktivity dětí po celou dobu terapie, aby koně nebyli rušeni pobíháním, křikem či jinými rušivými vlivy. Není vhodné používat např. dětská odrážedla či umožnit dětem běhání po nasedací rampě.