Plánované akce

Stěhování ambulantního provozu!

Najdete nás na adrese Dolnočernošická 442, Lipence Praha 5.

Jarní pobyt na Ptýrově je zrušen!

Hiporehabilitační pobyt na Ptýrově jsme nuceni zrušit.

Všem přejeme plné zdraví, energii a naději na svobodné zítřky.

Benefiční večer v Malostranské besedě!

Přijďte si s námi užít veselý večer a podpořit hipoterapii!

Těšíme se na Vás!

Fons Caballinus
je bájný pramen, považovaný za zdroj inspirace.
Podle legendy vznikl úderem Pegasova kopyta o zem.

 

Jsme členy:

Jak u nás hipoterapie probíhá

Během lekce hipoterapie je kůň veden vodičem převážně v kroku a klient je polohován a jištěn terapeutem nebo asistentem, tzn. že sám klient se na ovládání koně nepodílí. Malé děti, které nejsou schopné samostatného sedu, jsou položeny na bříško, na záda, sedí v protisměru s oporou o lokty nebo o natažené horní končetiny. Užíváme i asistovaného sedu, který umožňuje terapeutovi po dobu terapie bezprostřední kontakt s klientem a může tak manuálně pracovat na vylepšení podmínek pro stimulaci klienta (např. aktivuje zóny reflexní lokomoce). Polohy jsou vybrány terapeutem na základě jeho zkušeností a znalostí a to s cílem stimulovat pohybové dovednosti dítěte. Asistovaný sed může využívat pouze zkušený fyzioterapeut, jež má dobré jezdecké schopnosti.

Hipoterapie je nejefektivnější v kombinaci s dalšími metodami rehabilitace. Indikuje se u dětí již od 2. - 3. měsíce věku, věkový limit není podstatný, důležitějším parametrem je váha klienta a to z důvodu zajištění pohodlné a bezpečné manipulace s klientem na koni. Na hipoterapii může být doporučen kdokoli na základě písemného doporučení lékaře, samozřejmě po vyloučení možných kontraindikací.

Jednotka hipoterapie trvá v průměru 10 až 20 minut, dle zvážení terapeuta. Zahrnuje taktéž přímý kontakt s koněm (hlazení, krmení). Doporučujeme absolvovat hipoterapeutickou lekci 2x týdně, jako velmi účinným se ukázaly intenzivní pobyty, kdy klient má hipoterapii 2x denně po dobu 5-8 dní. Terapeut se vždy řídí aktuálním zdravotním stavem klienta a rehabilitačním cílem. Kůň pro klienta je vždy speciálně vybrán na základě pohybového vzoru jeho hřbetu, výšky a šířky hřbetu, a jeho charakteru.

Partneři

 

    finanční částku
můžete poslat na č.ú.:
234380325/0300