Co vám nabízíme

  • Spolupráce či partnerství na připravovaných projektech
  • Jedinečná prezentace vaší firmy prostřednictvím koní a dále na našich propagačních materiálech, jako jsou letáky, brožury, tiskové materiály a DVD prezentace sdružení
  • Prezentace loga na www.caballinus.cz s odkazem na stránky vaší společnosti
  • Zveřejnění vašeho loga na veletrzích a odborných akcích typů „Kůň roku“, dostihové dny, kongresy a konference
  • Zobrazení loga na jednotném oblečení terapeutů, pomůckách koní a přepravníku na koně