Výzva – Caballinus v novém

https://www.darujme.cz/projekt/1202941

 
Vážení a milí dárci, přátelé a příznivci naší činnosti,
díky Vašemu empatickému přístupu, nezištnosti a velkorysosti jsme po jarních , předvánočních a  současných omezeních nemuseli skončit či udělat  extrémní opatření naší  činnosti, což nám dává naději, že v brzké době budeme moci naplno realizovat naplánované aktivity a věnovat se našim klientům.
Tímto děkujeme za Vaší přízeň a podporu naší organizace, o kterou soustavně stojíme a velmi si ji vážíme.
Jako neziskovou organizaci  nás nepříznivá epidemiologická situace ekonomicky ohrožuje.
Konečně můžeme naplno fungovat! Děkujeme všem kdo naší činnost podpořili a stále podporují přes naší výzvu.
 Od února pokračuje stále aktuální výzva. https://www.darujme.cz/projekt/1202941
Získané finance nám pokrývají provozní náklady na hiporehabilitační koně, jejich základní potřeby a  fyzickou i psychickou kondici  opětovného zapojení.
 

 

 

Vítejte na stránkách zapsaného spolku Caballinus

  • Hlavní činností spolku je provozování hipoterapie, tj. léčebná metoda pomáhající po fyzické i psychické stránce znevýhodněným dětem, jejímž hlavním stimulem a rehabilitačním  prvkem je pohyb koně, resp. jeho hřbetu v kroku, jež je velmi podobný lidské chůzi. Tuto službu poskytujeme celoročně, a to buď ambulantně nebo formou intenzivních pobytů.
  • Nabízíme dětským klientům (již od 2 měsíců věku) a jejich rodinám komplexní péči v oblasti motorické, psychické a sociální (hipoterapie, fyzioterapie, aktivity s využitím koní, canisterapie, psycholog. konzultace, výtvarné aktivity atd.).
  • Cílem je ovlivnění psychomotorického vývoje dítěte tak, že je schopno maximálně využít motorických dovedností v rámci svého postižení. Tím se zvyšuje jeho integrace mezi zdravé děti. 
  • Dalším cílem je rozšíření informovanosti laické i odborné veřejnosti o možnostech využití hipoterapie při léčbě (dětská mozková obrna, centrální koordinační poruchy, Downův syndrom atd.) 

Děkujeme všem, kteří náš spolek a jeho aktivity podporují.
Jenom s Vámi můžeme naše poslání plnit.