Canisterapie

Děkujeme za skvělou spolupráci Olze Kapkové! Všichni účastníci víkendových hipoterapií si moc užívali Tristana, Izoldy, Grace i Charlyho. 

I Ti, kteří se obávali, zažili velký pozitivní obrat, pejsky si hladili a nechali se na nich polohovat.