Malostranská beseda

Páteční večer v Malostranské Besedě bych hodnotila neskromně jako velmi vydařený.

Velké díky patří hudebníkům v podání Tony Ackerman a trio Brigita Cmuntová, Štěpán Klouček a Ondřej Ruml za krásný zážitek. Všichni byli úžasní! Moc a moc děkujeme.
Martin Zach bravurně prováděl milé hosty večerem a  spolu s bohyní Evou Samkovou velmi vtipně finišovali večer tradiční dražbou, které se zúčastnila celá řada pohádkových postav, kterým patří naše srdečné poděkování. Bez velkorysých dárců by to také nešlo a těm též skládáme další velké a velké díky! Doufáme, že se všem hostům večer líbil, že si i přes lehký skluz užili raut, zábavu i konečný tanec.
Moc nás těšilo. Fotografie najdete zde.

Určitě jsem si během večera chtěla se všemi více popovídat, vyslechnout si Vás, více děkovat, nezapomenout pozdravovat od Terezky Černochové, která má své mateřské povinnosti a doprovázela nás minulé roky. Se všemi se zvládnout rozloučit a tak dále. Tak snad příště – za rok, když nám nadále zachováte přízeň.

Děkujeme Vám!
Za tým Caballinus, Tereza Honců