Mladá fronta a.s.

Předání finančního daru sdružení Caballinus. Děkujeme  moc Vydavatelství Mladá fronta a.s. a  jejich zaměstnancům!

Dne 24. 1. 2014 předala garantka Interního charitativního projektu vydavatelství Mladá fronta a HR manažerka vydavatelství Renata Riegelová (vlevo) finanční dar v hodnotě 24 000 Kč partnerovi projektu Martinu Zachovi a zakladatelce sdružení Caballinus Tereze Honců. Finanční částka byla získána z finančních darů jednotlivých zaměstnanců vydavatelství a je určena na podporu činnosti občanského sdružení Caballinus. Občanské sdružení pro hipoterapii dětí, které je členem České hiporehabilitační společnosti, bylo založeno v roce 2008 za účelem provozovat a zajišťovat hiporehabilitační aktivity. Sdružení pak konkrétně provádí terapii nejčastěji u dětí s centrálními koordinačními poruchami, dětskou mozkovou obrnou, Downovým syndromem, autismem, kombinovanými vadami a celkovým psychomotorickým opožděním. 

 
 

   Děkujeme moc!